THE SLUG IN THE SHOE

80 wuknicow a wuknikow pěteje a šesteje rědownje jo sebje dnja 07.05.2019 w sportowej hali zakładneje šule „Europaschule Cottbus“ woglědało engelskorěcne pśedstajenje White Horse źiwadła, jadneje engelskeje źiwadłoweje kupki.

Z wjelikeju zajmowanosću su se wukniki a wuknice woglědali spódobne tšojenje dweju młodostneju a teju sam wótkubłajuceju starjejšeju, kótarejž se zalubujotej.

Luke a jogo nan Jack dostanjotej nowej susedce: Megan a jeje mamu Ninu. Wobej tśinasćolětnej młodostnejstej w samskej rědowni. Wónej se pak ze sobu njerozgranjatej. Gólcy w tom starstwje njelubuju źowća a hynac wokoło jo tomu teke tak. Ale to se změnja, ako stej wobej zadoraś kśěłej, až jeju starjejšej se zalubujotej. Wónej sabotěrujotej starjejšeju ze smjerźatymi bombami, pjepjerjoweju jušku w šokoladowem tykańcu, wósuchu we winje a z nagim slinikom w crjeju „A slug in the shoe“. Slědkoju pak akceptěrujotej młodostnej, až se jim njeraźijo, starjejšeju źěliś.