Dnja 26.01.2023 jo był wósebny źeń na zakładnej šuli „Lutki”. Rědnje a pyšnje pśewoblacone su pśišli wuknice, wukniki a naš kolegium do šule. Smy směli pó dwěma lětoma „nuźoneje pśestawki” skóńcnje serbski nałog camprowanja zasej pśewjasć. Smy zachopili źeń tradicionelnje z polonezu pó šulskem dwórje. Pótom su wšykne rědownje zakładneje šule „Lutki” šli z domu do domu a su spiwali spiwy. Za to su słodkosći a pjenjeze dostali.
Njejsu jano w Žylowje pilnje camprowali. Teke w Depsku su se wudali wuknice, wukniki a dwě ceptaŕce na drogu.
Dogromady su nabejnu sumu wót 2524,22 € nacamprowali. Toś te pjenjeze se wužywaju za lětosny šulski drogowański źeń/šulski swěźeń na kóńcu šulskego lěta 2022/2023.
Wuźěkujomy se na toś tom městnje wšyknym wobydlarjam hyšći raz za wjele darow.

team zakładneje šule „Lutki”