• Sorbisch
0355-873154

  Zakładna šula Žylow (WITAJ)

  My comy Was na swójej homepage wobšyrnje a dokradnje informěrowaś. Dajśo nam k wěsći, lěc smy pśi zestajenju Wašej pótrjebje informacijow wótpowědowali. Wjaselimy se na Waše pokazki. 

  Wugbaśowy profil:

  Pśedmjat pśesegajuce, na jadnanje orientěrowane wuknjenje, jěsne wuknjenje engelšćiny a bilingualna wucba w serbskej rěcy wobwliwuju naš wuknjeński program. My smy mała zakładna šula na pódpołnocnej kšomje města Chóśebuza z někak 250 wuknikami a wuknicami. Pó šulskem wuwiśowem planje města Chóśebuza jo to wěste šulske městno. Gaž smy Waš zajm wubuźili, wjaselimy se južo na Waš woglěd!

  Šulske wjednistwo

  P.S.: Wopśimjeśa homepage wjelgin malsnje zestarjeju. Procujomy se wó spěšne woplěwanje a wjaselimy se na Waše pókiwy.

  ludki Grundschule


  Aktualne powěsći

  Źurja na městnje zasej wótcynjone – źeń wótwórjonych źuri na zakładnej šuli „Lutki“

  Dwě lěśe su wóstali źurja na zakładnej šuli „Lutki“ zacynjone, pśi comž su se nanejmjenjej 2022 digitalnje wótwórili. Dnja 25.01.2023 su se źurja pótom zasej ceło tradicionelnje wótcynili. Małe a wjelike woglědarje su w bogatej licbje do našeju šulskeju domowu a do turnowaŕnje

  Camprowanje – serbski nałog z „nuźonego“ zymskego spanja wubuźony

  Dnja 26.01.2023 jo był wósebny źeń na zakładnej šuli „Lutki”. Rědnje a pyšnje pśewoblacone su pśišli wuknice, wukniki a naš kolegium do šule. Smy směli pó dwěma lětoma „nuźoneje pśestawki” skóńcnje serbski nałog camprowanja zasej pśewjasć. Smy zachopili źeń tradicionelnje

  Distanzunterricht

  2020-12-18 Distanzlernen - Elternbrief

  Pśiduce terminy

 • Keine Veranstaltungen
 • Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
  Preskoči na orodno vrstico