• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

My źěłamy z praktikant(k)ami wukubłańskich institucijow:

 • wótkubłaŕ
 • socialny asistent

Pśedstajenje institucije

nosaŕ institucije:
měsćańske zastojnstwo Chóśebuz/młoźinski amt

mě institucije:
WITAJ-Hort-Žylow „Njewjerica“

adresa:
Žylojska šulska droga 1
03055 Chóśebuz

telefon:
0355 / 499 79 71

pśigranjańske partnaŕki:
kněni Hertwigowa, wjednica horta
kněni Wagnerowa, zastupna wjednica horta
kněni Mummertowa, praksowa koodinatorka

Struktura institucije

Naš hort jo socialnopedagogiske dnjowne kubłanišćo za źiśi zakładneje šule a lažy w sedleńskem rumje Serbow. Togodla słušatej woplěwanje rěcy a wuslěźenje stawiniskich kórjenjow serbskego luda zdźěla k profiloju horta.
Team wótkubłarjow a wótkubłaŕkow, kótaryž se zestajijo z 12 wósobow, póbitujo źiśam wobšyrne zastarańske, wótkubłańske a kubłańske móžnosći, ako na pśikład zgromadny wobjed, gótowanje domacnych nadawkow, kreatiwne, muzikalne abo sportojske póbitowanja, pśebywanje wence a wjele wěcej.

My smy wótcynjone na šulskich dnjach wót zeg. 6.00 do 17.00 a w prozninach (pónjeźele do pětka) wót zeg. 7.00 do 16.00.

Strony zasajźenja

 • wobstaranje w horśe
 • powědamy teke serbsku rěc

Móžnosći wukubłanja

Zasadnje płaśi:
Konkretne nadawki se we wótgłosowanju ze šulskimi nadawkami w indiwiduelnem źěłowem planje pśez wuknika/wuknicu póstajaju.


na pśikład:

 • socialnopedagogiske aktiwity
 • póbitowanje swójskich aktiwitow
 • projektowe źěło
 • planowanje a pśewjeźenje swójskich póbitowanjow
 • zjawnostne źěło
 • kooperacija z drugimi institucijami
 • dožywjeńskopedagogiske elementy
 • źěło ze starjejšymi
 • wobźělenje na słužbnych rozgronach
 • planowanje a pśewjeźenje swěźenjow
 • wobstaranje a pśewóźowanje
 • cas za wobglědowanje a refleksiju

Wósebnosći

 • gójcojski atest (inkluziwnje dopokaza šćěpjenja) jo nosarjeju pśepołožyś
 • strowotniski wupokaz resp. dopokaz aktualnje płaśecego strowotniskego pówucenja ma se pśepołožyś
 • trěbne šćěpjenja: hepatitis B, mumps, wóspice, cerwjene marzlicki
 • dowólnosć fotografěrowanja wót starjejšych źiśi jo notna
 • pśedpołoženje wobšyrnego policajskego wopisma
 • indiwiduelne pominanja institucije su:
 • zajm za dolnoserbsku rěc, tradiciju a nałogi
 • muzikaliske a kreatiwne zamóžnosći
 • łapański list

Procowanje

pisne procowanje z:

 • wósobinskim pśipołožonym pismom
 • tabelariskim žywjenjoběgom z pasowym fotom
 • pódłožkami šule (cas praktikuma)

na:
WITAJ-Hort Žylow
hortowe wjednistwo
Žylojska šulska droga 1
03055 Chóśebuz

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico