• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

My se pśedstajamy

naša institucija
Witaj-Hort-Žylow „Njewjerica“
Žylojska šulska droga 1
03055 Chóśebuz
tel. 0355 / 499 79 71
mail: HortSielow@cottbus.de

nosaŕ institucije
měsćańske zastojnstwo Chóśebuz/młoźinski amt
K. Marxowa droga 67
03044 Chóśebuz
tel.: 0355 / 612-0

kapacita
168 městnow

wósebnosći
dwójorěcnosć „Witaj-Projekt“
(nimski/dolnoserbski)
poł wócynjone hortowe źěło

woplěwanje tradicijow
serbske nałogi

wótwórjeńske case
zeg. 06:00 – 17:00

wótwórjeńske case w prozninach
zeg. 07:00 – 16:00

njewótwórjony cas
jano k progoju lěta a pětk pó stupnem stwórtku

źěłowe kružki, na pśikład:
eksperimenty, kreatiwne wugótowanje, drjewowy cerwik, kreatiwnje źěłaś z glicku a nitku

personal
11 statnje pśipóznatych wótkubłaŕkow
1 statnje pśipóznaty wótkubłaŕ

pśezpołdnjowe zastaranje a pójědank
Landgasthof w Dešnje

zjawne wobchadowe pśizamknjenje
busowe linije 15, 24, 44

spěchowańske towaristwo
spěchowańske towaristwo Witaj Hort Sielow e.V.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico