• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Grundschule Sielow - Zakładna šula Žylow (WITAJ)

My, wukniki a wuknice, ceptarje a ceptaŕki,
starjejše a bergarje jsy Žylowa
zgromadnje šulu wugótujomy.

nosaŕ: město Chóśebuz

wjednica: kněni Gjarźic
zastupna wjednica: kněni Götzowa

adresa: 03055 Chóśebuz, Chóśebuska droga 6a

telefon: 0355-873154
faks: 0355-873240
mail: sielow-grundschule.cottbus@schulen.brandenburg.de
wucba: 7:35 – 14:00 za kuždu rědownju, wótwisnje wót góźinskeje tofle

Pšosba wó wulichowanje/wuwólnjenje ako Downloaden

Sielow-Grundschule

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico