• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

hort

Dwójorěcnosć – pśirodne bogatstwo Łužyce

Naš hort se namakajo w sedleńskem rumje Serbow. Wón jo jadnučki hort w Chóśebuzu, kótaryž WITAJ-projekt póbitujo. Južo wótdaloka jo naša zwězanosć ze serbskeju rěcu wiźeś.
Pla nas maju źiśi móžnosć, swóje pśiswójone rěcne znaśa ze źiśownje a šule skšuśowaś a pódłymjowaś.
Togodla póbitujomy mjazy drugim za tós te źiśi pomoc pśi domacnych nadawkach w serbskej rěcy.
Dwójorěcnosć se w našych rumnosćach z pópisanim grajnych a zaběrowych materialow dalej wjeźo.


Aktuelles aus dem Hort

No posts found.

W projektach woplěwamy serbske tradicije, wuslěźujomy stawizniske kórjenje a dajomy se wót powěsćowych figurow do mystiskich swětow wuwjasć, ako na pśikład:

 • na woglěźe sćažki powěsćow w Gatojcach, ako teke w Bórkowach
 • pśi cytanju knigłow
 • pśi ptaškowej swajźbje
 • pśi camprowanju
 • pśi walkowanju a mólowanju jatšownych jajow z pomocu rozdźělnych wóskowańskich technikow
 • pśi zabijanu kokota abo pśi wuběźowanju w karowanju žabow

Pśi woplěwanju toś tych tradicijow a nałogow pódpěruju nas:

 • Załožba za serbski lud
 • Rěcny Centrum WITAJ
 • šlodarnja narodneje drastwy Heinze
 • serbski muzej Dešno
 • tak teke starjejše a stare starjejše, kótarež typiske rucne źěło wugbaju a serbski powědaju

Aby tym wusokim pominanjam wótpowědowaś mógali, wobźěluju se wšykne wótkubłarje a wótkubłaŕki našeje institucije na rěcnych kursach Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.


Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico