W ramiku programa kooperacije INTERREG VA Bramborska-Polska 2014-2020 a wuskego gromadnego źěła mjazy coologiskeju šulu zwěrjeńca Chóśebuz a Botaniskim parkom w měsće Zielona Gora, jo se wudała rědownja 3a na cełodnjowny jězd do města Zielona Gora. Tśi starjejše a kněni Balzerowa su pśewóźowali nas. Sobuźěłaśeŕka coologiskego gumna jo nas wutšobnje pśiwitała a pśez rědne Botaniske gumno pśewóźowała. Źiśi su namakali wjele ranych kwětkow a druge nalětne () pósoły. Pó tom smy twarili z pśirodnych materialow pomocy za měwanje insektow a lěsnych pcołkow (Waldbienen). Tśi domcyki buźomy na šulskem dwórje nastajaś. Wobjed su se pón wšykne chytśe zasłužyli. Dalšny wjerašk jo był woglěd w pśirodnem centrumje. To jo technisko-pśirodowědny muzeum. Z wjelikim zajmom su źiśi wopyty a eksperimentypśewjadli. Highlight ale jo było poznaśe kijaškowych skóckow a drugich skóckow. Skobodne wukniki a wuknice su wzeli skócki samo do ruki. Porucenje, někotare wósebne skócki (Samtgespenstschrecken) za kubłanje sobu wześ, njesu kśeli źiśi skomuźiś. Raz glědaś, kak se skócki w terariumje wuwijaju a kak wšykne gromaźe se staraju wónje