• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

wuspěchy

šulske wuspěchy w dojśpjonych wugbaśach

Wót zachopjeńka diagnostiskich testow w rědownjoma 2 a 4 a něnto w centralnych pśirownowańskich źěłach 6. rědownjow a Vera 3 se namakajo naša šula ze swójimi wuslědkami wušej tych krajnego pśerězka.

Toś te testy dopokazuju teke, až naš šulski profil pśipomaga tomu wuslědkoju. We wšyknych lětach laže wugbaśa WITAJ-wuknikow a –wuknicow hyšći wušej šulskich wuslědkow.

Wuspěšne wobźělenje na zarědowanjach a placěrowanja

Pšawidłownje se naša šula na rozdźělnych zarědowanjach wobźělujo.

  • Centralna olympiada w serbskej rěcy
  • Olympiada engelšćiny - měsćańska rownina
  • Olympiada w matematice - měsćańska rownina
  • Wuběźowanje kenguru - za cełu Nimsku
  • The Big Challenge - za cełu Nimsku
  • Sportowe wuběźowanja na měsćańskej rowninje
  • Cytańske wuběźowanje města
  • Champion pojědankoweje skibki - měsćańska rownina
  • Zwězkowe wuběźowanje cuzych rěcow

Schulische Erfolge

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi. Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała. Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało... weiter lesen →

The White Horse Theatre

It was a performance in the Europa school. The name of this piece was „A slug in the shoe“. We were all students oft the 5thand 6thclasses. When we arrived there were already lots of students in the sportshall. We should took off our shoes and put them in to... weiter lesen →

Our trip to the english theatre

On the 7thMay we went by bus with all 80 students of the 5thand 6thclasses to the Europaschule. When we arrived, there were lots of students from other schools in the sports hall. First we had to take off our shoes and put them into a plastic sack. Then we... weiter lesen →

The Slug in the Shoe

THE SLUG IN THE SHOE 80 wuknicow a wuknikow pěteje a šesteje rědownje jo sebje dnja 07.05.2019 w sportowej hali zakładneje šule „Europaschule Cottbus“ woglědało engelskorěcne pśedstajenje White Horse źiwadła, jadneje engelskeje źiwadłoweje kupki. Z wjelikeju zajmowanosću su se wukniki a wuknice woglědali spódobne tšojenje dweju młodostneju a teju sam... weiter lesen →

Starjejšyński list 26.09.2018

Starjejšyński list wót 26.09.2018 šulskego lěta 2018/2019 Cesćone starjejše, w tom lisće dostanjośo, ako pśecej na zachopjeńku nowego šulskego lěta, někotare wažne informacije: wariabelnej prozninskej dnja stej w tom lěśe tak, ako wót MBJS póstajonej (21.12.2018 a 31.05.2019). Gaž se Wašo góle ze strowotnych pśicyn abo woglěda pla gójca dla... weiter lesen →

Außerschulische Erfolge

No posts found.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus