• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

wuspěchy

šulske wuspěchy w dojśpjonych wugbaśach

Wót zachopjeńka diagnostiskich testow w rědownjoma 2 a 4 a něnto w centralnych pśirownowańskich źěłach 6. rědownjow a Vera 3 se namakajo naša šula ze swójimi wuslědkami wušej tych krajnego pśerězka.

Toś te testy dopokazuju teke, až naš šulski profil pśipomaga tomu wuslědkoju. We wšyknych lětach laže wugbaśa WITAJ-wuknikow a –wuknicow hyšći wušej šulskich wuslědkow.

Wuspěšne wobźělenje na zarědowanjach a placěrowanja

Pšawidłownje se naša šula na rozdźělnych zarědowanjach wobźělujo.

  • Centralna olympiada w serbskej rěcy
  • Olympiada engelšćiny - měsćańska rownina
  • Olympiada w matematice - měsćańska rownina
  • Wuběźowanje kenguru - za cełu Nimsku
  • The Big Challenge - za cełu Nimsku
  • Sportowe wuběźowanja na měsćańskej rowninje
  • Cytańske wuběźowanje města
  • Champion pojědankoweje skibki - měsćańska rownina
  • Zwězkowe wuběźowanje cuzych rěcow

Schulische Erfolge

Starjejšyński list 26.09.2018

Starjejšyński list wót 26.09.2018 šulskego lěta 2018/2019 Cesćone starjejše, w tom lisće dostanjośo, ako pśecej na zachopjeńku nowego šulskego lěta, někotare wažne informacije: wariabelnej prozninskej dnja stej w tom lěśe tak, ako wót MBJS póstajonej (21.12.2018 a 31.05.2019). Gaž se Wašo góle ze strowotnych pśicyn abo woglěda pla gójca dla... weiter lesen →

Walkowanje

Walkowanje na zakładnej šuli Lutki Kužde lěto se w slědnem šulskem tyźenju pśed jatšownymi prozninami na našej šuli serbski jatšowny nałog walkowanja pśewjeźo. Walkowanje jo stary serbski nałog a pla nas se wjele aktiwitow za woplěwanje serbskich nałogow wótměwa. W tyźenju wót 19.3. – 22.3.2018 su se we wuběźowanju walkowanja... weiter lesen →

Stawizny dožywiś

W antiknem měsće Rom su patricijarje a plebejarje žywe byli. To stej byłej dwa rozdźělnej stawa, mjazy kótarymiž su pśecej problemy byli a jo zwada kněžyła. Wukniki a wuknice našych 6. rědownjow zaběraju se we wucbje stawiznow z teju problematiku a wugótuju k tomu jadno rolowe graśe. Na kšuśe instalěrowanem... weiter lesen →

Projekt wó srjejźowěku

We wucbje stawiznow 6. rědownje se zaběramy ze žywjenim luźi w srjejźowěku. Póznajomy žywjenje w městach, zgónijomy něco wó drastwje abo jěźnych zwuconosćach a wó pśigótowanju jěze abo nawuknjomy něco wó wósebnosćach a bronjach starych ryšarjow. Na kóńcu comy zgromadnje do Dešna do domowniskego muzeja “Stary lud” kólasowaś. How “dožywijomy”... weiter lesen →

My sami swóju šulu wugótujomy

Pód toś tom moto su se wukniki a wuknice, ceptarje a ceptaŕki aktiwnje na pśerědnjenju našeje šule wobźělili. W juniju lěta 2017 su wukniki a wuknice 6. rědownje zgromadnje z kněni Bernadsoweju wenkownu fasadu šule wugótowali. Kněni Hirschlerowa jo dołojce we wjažy w głownem twarjenju našomu logo našeje šule nowe... weiter lesen →

Außerschulische Erfolge

No posts found.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus